Greek -- NT

Audio Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani Westcott-Hort.

2 Timotius 1