o AUDIO.SABDA.ORG

Greek -- NT

Audio Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani Westcott-Hort.