Download Audio Alkitab Bahasa Inggris Authorized King James Version KJV (Old Translation) Full

KJV -- Full Version   617.18 MB

Download KJV -- Old Translation

High Quality Low Quality
High Quality Low Quality
Genesis 1  Play   665.54 KB   532,79 KB
Genesis 2  Play   476.44 KB   381,49 KB
Genesis 3  Play   529.08 KB   423,60 KB
Genesis 4  Play   529.44 KB   423,91 KB
Genesis 5  Play   440.52 KB   352,76 KB
Genesis 6  Play   448.99 KB   359,55 KB
Genesis 7  Play   457.82 KB   366,55 KB
Genesis 8  Play   446.28 KB   357,35 KB
Genesis 9  Play   514.60 KB   412,00 KB
Genesis 10  Play   490.92 KB   393,09 KB
Genesis 11  Play   513.15 KB   410,85 KB
Genesis 12  Play   421.08 KB   337,19 KB
Genesis 13  Play   360.43 KB   288,70 KB
Genesis 14  Play   512.53 KB   410,33 KB
Genesis 15  Play   393.92 KB   315,45 KB
Genesis 16  Play   358.26 KB   286,93 KB
Genesis 17  Play   563.91 KB   451,50 KB
Genesis 18  Play   679.01 KB   543,55 KB
Genesis 19  Play   839.12 KB   671,66 KB
Genesis 20  Play   419.01 KB   335,51 KB
Genesis 21  Play   613.70 KB   491,31 KB
Genesis 22  Play   507.14 KB   406,05 KB
Genesis 23  Play   416.77 KB   333,74 KB
Genesis 24  Play   1.37 MB   1,09 MB
Genesis 25  Play   604.43 KB   483,89 KB
Genesis 26  Play   692.34 KB   554,21 KB
Genesis 27  Play   967.29 KB   774,16 KB
Genesis 28  Play   465.65 KB   372,82 KB
Genesis 29  Play   659.42 KB   527,88 KB
Genesis 30  Play   838.61 KB   671,24 KB
Genesis 31  Play   1.11 MB   891,92 KB
Genesis 32  Play   647.44 KB   518,27 KB
Genesis 33  Play   410.39 KB   328,62 KB
Genesis 34  Play   606.31 KB   485,35 KB
Genesis 35  Play   533.24 KB   426,94 KB
Genesis 36  Play   757.76 KB   606,56 KB
Genesis 37  Play   728.44 KB   583,05 KB
Genesis 38  Play   632.96 KB   506,67 KB
Genesis 39  Play   482.01 KB   385,98 KB
Genesis 40  Play   446.02 KB   357,14 KB
Genesis 41  Play   1.10 MB   881,37 KB
Genesis 42  Play   789.08 KB   631,64 KB
Genesis 43  Play   724.49 KB   579,92 KB
Genesis 44  Play   671.19 KB   537,28 KB
Genesis 45  Play   577.42 KB   462,26 KB
Genesis 46  Play   666.23 KB   533,31 KB
Genesis 47  Play   737.45 KB   590,26 KB
Genesis 48  Play   518.91 KB   415,45 KB
Genesis 49  Play   648.96 KB   519,52 KB
Genesis 50  Play   566.45 KB   453,48 KB
High Quality Low Quality
High Quality Low Quality
Exodus 1  Play   389.94 KB   312,32 KB
Exodus 2  Play   496.78 KB   397,79 KB
Exodus 3  Play   634.22 KB   507,71 KB
Exodus 4  Play   700.45 KB   560,69 KB
Exodus 5  Play   500.73 KB   400,93 KB
Exodus 6  Play   640.85 KB   513,04 KB
Exodus 7  Play   544.94 KB   436,24 KB
Exodus 8  Play   734.01 KB   587,54 KB
Exodus 9  Play   747.62 KB   598,41 KB
Exodus 10  Play   694.07 KB   555,57 KB
Exodus 11  Play   259.37 KB   207,83 KB
Exodus 12  Play   1.12 MB   896,42 KB
Exodus 13  Play   529.91 KB   424,23 KB
Exodus 14  Play   740.06 KB   592,35 KB
Exodus 15  Play   602.00 KB   481,91 KB
Exodus 16  Play   820.33 KB   656,61 KB
Exodus 17  Play   370.86 KB   297,06 KB
Exodus 18  Play   589.94 KB   472,29 KB
Exodus 19  Play   534.29 KB   427,78 KB
Exodus 20  Play   440.16 KB   352,44 KB
Exodus 21  Play   671.74 KB   537,70 KB
Exodus 22  Play   604.86 KB   484,20 KB
Exodus 23  Play   652.22 KB   522,13 KB
Exodus 24  Play   376.00 KB   301,14 KB
Exodus 25  Play   712.69 KB   570,51 KB
Exodus 26  Play   721.23 KB   577,30 KB
Exodus 27  Play   430.16 KB   344,50 KB
Exodus 28  Play   951.65 KB   761,62 KB
Exodus 29  Play   1.00 MB   802,17 KB
Exodus 30  Play   780.10 KB   624,43 KB
Exodus 31  Play   352.61 KB   282,43 KB
Exodus 32  Play   830.03 KB   664,34 KB
Exodus 33  Play   544.11 KB   435,62 KB
Exodus 34  Play   788.39 KB   631,01 KB
Exodus 35  Play   650.41 KB   520,67 KB
Exodus 36  Play   695.85 KB   557,03 KB
Exodus 37  Play   534.22 KB   427,67 KB
Exodus 38  Play   632.13 KB   506,04 KB
Exodus 39  Play   784.77 KB   628,19 KB
Exodus 40  Play   606.31 KB   485,35 KB
High Quality Low Quality
High Quality Low Quality
Numbers 1  Play   996.19 KB   797,26 KB
Numbers 2  Play   625.28 KB   500,61 KB
Numbers 3  Play   991.41 KB   793,49 KB
Numbers 4  Play   1.04 MB   837,27 KB
Numbers 5  Play   682.27 KB   546,17 KB
Numbers 6  Play   565.36 KB   452,65 KB
Numbers 7  Play   1.51 MB   1,20 MB
Numbers 8  Play   514.85 KB   412,21 KB
Numbers 9  Play   531.07 KB   425,17 KB
Numbers 10  Play   655.26 KB   524,54 KB
Numbers 11  Play   779.81 KB   624,22 KB
Numbers 12  Play   309.12 KB   247,64 KB
Numbers 13  Play   562.39 KB   450,24 KB
Numbers 14  Play   906.90 KB   725,89 KB
Numbers 15  Play   778.11 KB   622,86 KB
Numbers 16  Play   1.03 MB   830,59 KB
Numbers 17  Play   263.32 KB   210,96 KB
Numbers 18  Play   850.13 KB   680,44 KB
Numbers 19  Play   526.58 KB   421,61 KB
Numbers 20  Play   618.29 KB   494,97 KB
Numbers 21  Play   720.69 KB   576,89 KB
Numbers 22  Play   892.42 KB   714,29 KB
Numbers 23  Play   587.48 KB   470,31 KB
Numbers 24  Play   530.78 KB   424,96 KB
Numbers 25  Play   350.54 KB   280,76 KB
Numbers 26  Play   1.15 MB   926,30 KB
Numbers 27  Play   464.63 KB   372,09 KB
Numbers 28  Play   587.48 KB   470,31 KB
Numbers 29  Play   709.10 KB   567,59 KB
Numbers 30  Play   384.36 KB   307,83 KB
Numbers 31  Play   909.69 KB   728,08 KB
Numbers 32  Play   766.96 KB   613,88 KB
Numbers 33  Play   751.75 KB   601,75 KB
Numbers 34  Play   473.29 KB   378,98 KB
Numbers 35  Play   698.75 KB   559,33 KB
Numbers 36  Play   338.99 KB   271,57 KB
High Quality Low Quality
High Quality Low Quality
Deuteronomy 1  Play   940.21 KB   752,53 KB
Deuteronomy 2  Play   764.97 KB   612,31 KB
Deuteronomy 3  Play   637.37 KB   510,22 KB
Deuteronomy 4  Play   1.12 MB   898,09 KB
Deuteronomy 5  Play   663.91 KB   531,43 KB
Deuteronomy 6  Play   488.31 KB   391,00 KB
Deuteronomy 7  Play   658.70 KB   527,25 KB
Deuteronomy 8  Play   456.81 KB   365,82 KB
Deuteronomy 9  Play   744.19 KB   595,69 KB
Deuteronomy 10  Play   466.37 KB   373,44 KB
Deuteronomy 11  Play   688.64 KB   551,29 KB
Deuteronomy 12  Play   789.55 KB   631,95 KB
Deuteronomy 13  Play   461.05 KB   369,16 KB
Deuteronomy 14  Play   543.56 KB   435,20 KB
Deuteronomy 15  Play   548.99 KB   439,48 KB
Deuteronomy 16  Play   542.40 KB   434,26 KB
Deuteronomy 17  Play   543.20 KB   434,88 KB
Deuteronomy 18  Play   466.01 KB   373,13 KB
Deuteronomy 19  Play   471.11 KB   377,21 KB
Deuteronomy 20  Play   486.07 KB   389,22 KB
Deuteronomy 21  Play   528.83 KB   423,39 KB
Deuteronomy 22  Play   661.13 KB   529,24 KB
Deuteronomy 23  Play   530.17 KB   424,44 KB
Deuteronomy 24  Play   495.62 KB   396,85 KB
Deuteronomy 25  Play   415.97 KB   333,11 KB
Deuteronomy 26  Play   485.45 KB   388,70 KB
Deuteronomy 27  Play   479.40 KB   383,89 KB
Deuteronomy 28  Play   1.58 MB   1,27 MB
Deuteronomy 29  Play   642.05 KB   513,98 KB
Deuteronomy 30  Play   495.62 KB   396,85 KB
Deuteronomy 31  Play   783.33 KB   627,04 KB
Deuteronomy 32  Play   1.00 MB   803,52 KB
Deuteronomy 33  Play   637.27 KB   510,12 KB
Deuteronomy 34  Play   261.98 KB   209,92 KB
High Quality Low Quality
High Quality Low Quality
Ruth 1  Play   501.38 KB   401,45 KB
Ruth 2  Play   558.08 KB   446,80 KB
Ruth 3  Play   385.63 KB   308,87 KB
Ruth 4  Play   484.26 KB   387,76 KB
High Quality Low Quality
I Chronicles   16.78 MB   13.45 MB
High Quality Low Quality
1 Chronicles 1  Play   710.33 KB   568,63 KB
1 Chronicles 2  Play   840.50 KB   672,70 KB
1 Chronicles 3  Play   382.30 KB   306,15 KB
1 Chronicles 4  Play   801.50 KB   641,57 KB
1 Chronicles 5  Play   557.18 KB   446,07 KB
1 Chronicles 6  Play   1.11 MB   891,51 KB
1 Chronicles 7  Play   775.07 KB   620,35 KB
1 Chronicles 8  Play   512.90 KB   410,64 KB
1 Chronicles 9  Play   802.59 KB   642,40 KB
1 Chronicles 10  Play   290.59 KB   232,80 KB
1 Chronicles 11  Play   824.46 KB   659,96 KB
1 Chronicles 12  Play   816.56 KB   653,58 KB
1 Chronicles 13  Play   312.64 KB   250,46 KB
1 Chronicles 14  Play   304.45 KB   243,88 KB
1 Chronicles 15  Play   609.53 KB   487,97 KB
1 Chronicles 16  Play   704.14 KB   563,62 KB
1 Chronicles 17  Play   609.64 KB   488,07 KB
1 Chronicles 18  Play   359.27 KB   287,76 KB
1 Chronicles 19  Play   481.94 KB   385,88 KB
1 Chronicles 20  Play   217.16 KB   174,08 KB
1 Chronicles 21  Play   708.81 KB   567,38 KB
1 Chronicles 22  Play   446.02 KB   357,14 KB
1 Chronicles 23  Play   543.20 KB   434,88 KB
1 Chronicles 24  Play   471.29 KB   377,42 KB
1 Chronicles 25  Play   475.17 KB   380,45 KB
1 Chronicles 26  Play   627.56 KB   502,39 KB
1 Chronicles 27  Play   675.50 KB   540,73 KB
1 Chronicles 28  Play   633.21 KB   506,88 KB
1 Chronicles 29  Play   775.69 KB   620,88 KB
High Quality Low Quality
II Chronicles   19.11 MB   15.32 MB
High Quality Low Quality
2 Chronicles 1  Play   416.22 KB   333,32 KB
2 Chronicles 2  Play   500.84 KB   401,03 KB
2 Chronicles 3  Play   348.26 KB   278,99 KB
2 Chronicles 4  Play   429.00 KB   343,56 KB
2 Chronicles 5  Play   367.27 KB   294,14 KB
2 Chronicles 6  Play   1.04 MB   838,53 KB
2 Chronicles 7  Play   567.53 KB   454,32 KB
2 Chronicles 8  Play   405.87 KB   325,07 KB
2 Chronicles 9  Play   667.68 KB   534,46 KB
2 Chronicles 10  Play   434.22 KB   347,74 KB
2 Chronicles 11  Play   416.59 KB   333,63 KB
2 Chronicles 12  Play   377.99 KB   302,71 KB
2 Chronicles 13  Play   514.67 KB   412,11 KB
2 Chronicles 14  Play   345.58 KB   276,79 KB
2 Chronicles 15  Play   378.97 KB   303,54 KB
2 Chronicles 16  Play   370.42 KB   296,64 KB
2 Chronicles 17  Play   374.48 KB   299,88 KB
2 Chronicles 18  Play   819.35 KB   655,78 KB
2 Chronicles 19  Play   276.65 KB   221,62 KB
2 Chronicles 20  Play   876.23 KB   701,33 KB
2 Chronicles 21  Play   474.37 KB   379,82 KB
2 Chronicles 22  Play   345.58 KB   276,79 KB
2 Chronicles 23  Play   555.19 KB   444,50 KB
2 Chronicles 24  Play   685.78 KB   548,99 KB
2 Chronicles 25  Play   713.41 KB   571,03 KB
2 Chronicles 26  Play   552.58 KB   442,41 KB
2 Chronicles 27  Play   179.07 KB   143,57 KB
2 Chronicles 28  Play   676.51 KB   541,57 KB
2 Chronicles 29  Play   839.66 KB   672,08 KB
2 Chronicles 30  Play   662.29 KB   530,18 KB
2 Chronicles 31  Play   594.51 KB   475,95 KB
2 Chronicles 32  Play   833.00 KB   666,75 KB
2 Chronicles 33  Play   578.03 KB   462,78 KB
2 Chronicles 34  Play   907.99 KB   726,72 KB
2 Chronicles 35  Play   710.26 KB   568,53 KB
2 Chronicles 36  Play   584.69 KB   468,11 KB
High Quality Low Quality
High Quality Low Quality
Job 1  Play   458.44 KB   367,07 KB
Job 2  Play   292.11 KB   234,06 KB
Job 3  Play   321.18 KB   257,25 KB
Job 4  Play   271.43 KB   217,44 KB
Job 5  Play   346.67 KB   277,63 KB
Job 6  Play   380.31 KB   304,59 KB
Job 7  Play   305.90 KB   245,03 KB
Job 8  Play   268.64 KB   215,25 KB
Job 9  Play   423.50 KB   339,17 KB
Job 10  Play   322.52 KB   258,40 KB
Job 11  Play   274.11 KB   219,64 KB
Job 12  Play   321.90 KB   257,88 KB
Job 13  Play   328.82 KB   263,42 KB
Job 14  Play   315.89 KB   253,07 KB
Job 15  Play   439.18 KB   351,71 KB
Job 16  Play   298.95 KB   239,49 KB
Job 17  Play   202.67 KB   162,48 KB
Job 18  Play   301.01 KB   241,16 KB
Job 19  Play   357.17 KB   286,09 KB
Job 20  Play   375.45 KB   100,72 KB
Job 21  Play   394.72 KB   316,08 KB
Job 22  Play   393.38 KB   315,03 KB
Job 23  Play   223.71 KB   179,30 KB
Job 24  Play   382.55 KB   306,36 KB
Job 25  Play   77.29 KB   62,17 KB
Job 26  Play   177.47 KB   142,31 KB
Job 27  Play   100.22 KB   240,53 KB
Job 28  Play   361.41 KB   289,43 KB
Job 29  Play   308.04 KB   246,80 KB
Job 30  Play   415.68 KB   332,90 KB
Job 31  Play   544.94 KB   436,24 KB
Job 32  Play   313.72 KB   251,30 KB
Job 33  Play   420.02 KB   336,35 KB
Job 34  Play   504.71 KB   404,06 KB
Job 35  Play   218.57 KB   175,23 KB
Job 36  Play   420.82 KB   336,98 KB
Job 37  Play   333.53 KB   267,18 KB
Job 38  Play   533.14 KB   426,84 KB
Job 39  Play   382.37 KB   306,26 KB
Job 40  Play   297.50 KB   238,34 KB
Job 41  Play   409.56 KB   327,99 KB
Job 42  Play   354.93 KB   284,31 KB
High Quality Low Quality
High Quality Low Quality
Psalms 1  Play   104.12 KB   83,59 KB
Psalms 2  Play   162.96 KB   130,71 KB
Psalms 3  Play   123.56 KB   99,16 KB
Psalms 4  Play   140.36 KB   112,64 KB
Psalms 5  Play   210.75 KB   168,96 KB
Psalms 6  Play   147.13 KB   118,07 KB
Psalms 7  Play   269.44 KB   215,87 KB
Psalms 8  Play   142.97 KB   114,73 KB
Psalms 9  Play   306.52 KB   245,55 KB
Psalms 10  Play   281.42 KB   225,49 KB
Psalms 11  Play   119.87 KB   96,23 KB
Psalms 12  Play   135.98 KB   109,09 KB
Psalms 13  Play   103.40 KB   83,07 KB
Psalms 14  Play   130.30 KB   104,59 KB
Psalms 15  Play   97.46 KB   78,26 KB
Psalms 16  Play   178.34 KB   143,04 KB
Psalms 17  Play   251.45 KB   201,45 KB
Psalms 18  Play   740.49 KB   592,77 KB
Psalms 19  Play   225.52 KB   180,77 KB
Psalms 20  Play   124.43 KB   99,89 KB
Psalms 21  Play   206.88 KB   165,82 KB
Psalms 22  Play   456.99 KB   365,92 KB
Psalms 23  Play   109.77 KB   88,19 KB
Psalms 24  Play   153.14 KB   122,88 KB
Psalms 25  Play   282.76 KB   226,53 KB
Psalms 26  Play   158.10 KB   126,85 KB
Psalms 27  Play   272.66 KB   218,49 KB
Psalms 28  Play   176.03 KB   141,16 KB
Psalms 29  Play   146.95 KB   117,86 KB
Psalms 30  Play   192.21 KB   154,12 KB
Psalms 31  Play   389.86 KB   312,21 KB
Psalms 32  Play   209.48 KB   168,02 KB
Psalms 33  Play   268.90 KB   215,46 KB
Psalms 34  Play   287.18 KB   230,08 KB
Psalms 35  Play   458.69 KB   367,28 KB
Psalms 36  Play   192.75 KB   154,54 KB
Psalms 37  Play   549.07 KB   439,59 KB
Psalms 38  Play   295.26 KB   236,56 KB
Psalms 39  Play   238.56 KB   191,21 KB
Psalms 40  Play   343.88 KB   275,43 KB
Psalms 41  Play   207.89 KB   166,66 KB
Psalms 42  Play   236.13 KB   189,23 KB
Psalms 43  Play   112.38 KB   90,28 KB
Psalms 44  Play   372.59 KB   298,42 KB
Psalms 45  Play   298.95 KB   239,49 KB
Psalms 46  Play   179.72 KB   144,09 KB
Psalms 47  Play   130.48 KB   104,70 KB
Psalms 48  Play   191.41 KB   153,49 KB
Psalms 49  Play   294.46 KB   235,94 KB
Psalms 50  Play   342.43 KB   274,28 KB
Psalms 51  Play   304.45 KB   243,88 KB
Psalms 52  Play   167.66 KB   134,48 KB
Psalms 53  Play   142.97 KB   114,73 KB
Psalms 54  Play   117.62 KB   94,46 KB
Psalms 55  Play   349.10 KB   279,61 KB
Psalms 56  Play   199.96 KB   160,29 KB
Psalms 57  Play   212.20 KB   170,11 KB
Psalms 58  Play   184.93 KB   148,27 KB
Psalms 59  Play   287.80 KB   230,61 KB
Psalms 60  Play   210.68 KB   168,85 KB
Psalms 61  Play   120.77 KB   96,96 KB
Psalms 62  Play   209.48 KB   168,02 KB
Psalms 63  Play   165.49 KB   132,70 KB
Psalms 64  Play   155.50 KB   124,76 KB
Psalms 65  Play   243.08 KB   194,77 KB
Psalms 66  Play   271.87 KB   217,86 KB
Psalms 67  Play   105.89 KB   85,05 KB
Psalms 68  Play   586.50 KB   469,58 KB
Psalms 69  Play   533.50 KB   427,15 KB
Psalms 70  Play   103.40 KB   83,07 KB
Psalms 71  Play   369.62 KB   296,02 KB
Psalms 72  Play   297.61 KB   238,44 KB
Psalms 73  Play   351.88 KB   281,81 KB
Psalms 74  Play   344.68 KB   276,06 KB
Psalms 75  Play   160.71 KB   128,94 KB
Psalms 76  Play   164.51 KB   131,97 KB
Psalms 77  Play   278.96 KB   223,50 KB
Psalms 78  Play   857.69 KB   686,50 KB
Psalms 79  Play   216.14 KB   173,24 KB
Psalms 80  Play   250.90 KB   201,04 KB
Psalms 81  Play   219.76 KB   176,17 KB
Psalms 82  Play   98.87 KB   79,41 KB
Psalms 83  Play   232.36 KB   186,20 KB
Psalms 84  Play   170.99 KB   137,09 KB
Psalms 85  Play   165.02 KB   132,39 KB
Psalms 86  Play   225.78 KB   180,97 KB
Psalms 87  Play   98.98 KB   79,51 KB
Psalms 88  Play   244.96 KB   196,33 KB
Psalms 89  Play   651.50 KB   521,51 KB
Psalms 90  Play   241.09 KB   193,20 KB
Psalms 91  Play   209.30 KB   167,81 KB
Psalms 92  Play   202.13 KB   162,06 KB
Psalms 93  Play   84.21 KB   67,71 KB
Psalms 94  Play   279.87 KB   224,23 KB
Psalms 95  Play   141.81 KB   113,79 KB
Psalms 96  Play   169.98 KB   136,36 KB
Psalms 97  Play   151.44 KB   121,52 KB
Psalms 98  Play   132.36 KB   106,26 KB
Psalms 99  Play   128.78 KB   103,34 KB
Psalms 100  Play   74.39 KB   59,87 KB
Psalms 101  Play   129.14 KB   103,65 KB
Psalms 102  Play   335.23 KB   268,54 KB
Psalms 103  Play   265.39 KB   212,63 KB
Psalms 104  Play   433.49 KB   347,11 KB
Psalms 105  Play   455.29 KB   364,56 KB
Psalms 106  Play   539.62 KB   432,06 KB
Psalms 107  Play   487.33 KB   390,16 KB
Psalms 108  Play   164.15 KB   131,66 KB
Psalms 109  Play   389.03 KB   311,59 KB
Psalms 110  Play   98.62 KB   79,20 KB
Psalms 111  Play   127.94 KB   102,71 KB
Psalms 112  Play   133.99 KB   107,52 KB
Psalms 113  Play   97.28 KB   78,16 KB
Psalms 114  Play   84.13 KB   67,60 KB
Psalms 115  Play   189.06 KB   151,61 KB
Psalms 116  Play   195.72 KB   156,94 KB
Psalms 117  Play   33.91 KB   27,48 KB
Psalms 118  Play   323.90 KB   259,45 KB
Psalms 119  Play   1.77 MB   1,41 MB
Psalms 120  Play   71.43 KB   57,47 KB
Psalms 121  Play   85.47 KB   68,75 KB
Psalms 122  Play   93.76 KB   75,34 KB
Psalms 123  Play   74.39 KB   59,87 KB
Psalms 124  Play   88.55 KB   71,16 KB
Psalms 125  Play   84.75 KB   68,13 KB
Psalms 126  Play   79.90 KB   64,26 KB
Psalms 127  Play   77.91 KB   62,69 KB
Psalms 128  Play   78.81 KB   63,42 KB
Psalms 129  Play   94.38 KB   75,86 KB
Psalms 130  Play   91.23 KB   73,35 KB
Psalms 131  Play   55.49 KB   44,72 KB
Psalms 132  Play   197.06 KB   157,99 KB
Psalms 133  Play   62.70 KB   50,47 KB
Psalms 134  Play   41.12 KB   33,23 KB
Psalms 135  Play   227.87 KB   182,65 KB
Psalms 136  Play   256.48 KB   205,53 KB
Psalms 137  Play   125.26 KB   100,52 KB
Psalms 138  Play   125.26 KB   100,52 KB
Psalms 139  Play   287.80 KB   230,61 KB
Psalms 140  Play   167.92 KB   134,69 KB
Psalms 141  Play   150.54 KB   120,79 KB
Psalms 142  Play   120.41 KB   96,65 KB
Psalms 143  Play   179.54 KB   143,99 KB
Psalms 144  Play   217.70 KB   174,50 KB
Psalms 145  Play   230.66 KB   184,84 KB
Psalms 146  Play   134.53 KB   107,94 KB
Psalms 147  Play   219.48 KB   175,96 KB
Psalms 148  Play   150.28 KB   120,58 KB
Psalms 149  Play   107.16 KB   86,10 KB
Psalms 150  Play   74.03 KB   59,56 KB
High Quality Low Quality
Ecclesiastes   3.85 MB    3.08 MB
High Quality Low Quality
Ecclesiastes 1  Play   297.07 KB   238,03 KB
Ecclesiastes 2  Play   530.17 KB   424,44 KB
Ecclesiastes 3  Play   355.76 KB   284,94 KB
Ecclesiastes 4  Play   284.57 KB   227,99 KB
Ecclesiastes 5  Play   390.48 KB   312,74 KB
Ecclesiastes 6  Play   226.43 KB   181,50 KB
Ecclesiastes 7  Play   452.50 KB   362,37 KB
Ecclesiastes 8  Play   354.93 KB   284,31 KB
Ecclesiastes 9  Play   395.44 KB   316,71 KB
Ecclesiastes 10  Play   284.83 KB   228,20 KB
Ecclesiastes 11  Play   186.74 KB   149,73 KB
Ecclesiastes 12  Play   264.05 KB   211,59 KB
High Quality Low Quality
Song of Solomon   1.87 MB    1.49 MB
High Quality Low Quality
The Song of Solomon 1  Play   245.22 KB   196,54 KB
The Song of Solomon 2  Play   244.24 KB   195,71 KB
The Song of Solomon 3  Play   203.83 KB   163,42 KB
The Song of Solomon 4  Play   272.12 KB   218,07 KB
The Song of Solomon 5  Play   293.55 KB   235,20 KB
The Song of Solomon 6  Play   224.98 KB   180,35 KB
The Song of Solomon 7  Play   219.04 KB   175,54 KB
The Song of Solomon 8  Play   266.00 KB   213,16 KB
High Quality Low Quality
High Quality Low Quality
Isaiah 1  Play   543.67 KB   435,30 KB
Isaiah 2  Play   386.90 KB   309,81 KB
Isaiah 3  Play   417.38 KB   334,26 KB
Isaiah 4  Play   146.66 KB   117,65 KB
Isaiah 5  Play   617.46 KB   494,34 KB
Isaiah 6  Play   267.38 KB   214,20 KB
Isaiah 7  Play   477.96 KB   382,74 KB
Isaiah 8  Play   412.10 KB   329,98 KB
Isaiah 9  Play   444.32 KB   355,79 KB
Isaiah 10  Play   666.23 KB   533,31 KB
Isaiah 11  Play   355.40 KB   284,63 KB
Isaiah 12  Play   111.14 KB   89,23 KB
Isaiah 13  Play   411.37 KB   329,45 KB
Isaiah 14  Play   598.31 KB   478,98 KB
Isaiah 15  Play   207.35 KB   166,24 KB
Isaiah 16  Play   315.53 KB   252,76 KB
Isaiah 17  Play   100.76 KB   240,95 KB
Isaiah 18  Play   187.25 KB   150,15 KB
Isaiah 19  Play   511.99 KB   409,91 KB
Isaiah 20  Play   142.64 KB   114,41 KB
Isaiah 21  Play   329.36 KB   263,83 KB
Isaiah 22  Play   471.04 KB   377,21 KB
Isaiah 23  Play   353.04 KB   282,75 KB
Isaiah 24  Play   418.03 KB   334,78 KB
Isaiah 25  Play   267.99 KB   214,72 KB
Isaiah 26  Play   403.99 KB   323,50 KB
Isaiah 27  Play   280.95 KB   225,07 KB
Isaiah 28  Play   594.43 KB   475,84 KB
Isaiah 29  Play   524.77 KB   420,15 KB
Isaiah 30  Play   734.92 KB   588,28 KB
Isaiah 31  Play   231.02 KB   185,15 KB
Isaiah 32  Play   320.38 KB   256,63 KB
Isaiah 33  Play   457.97 KB   366,76 KB
Isaiah 34  Play   360.17 KB   288,49 KB
Isaiah 35  Play   206.69 KB   165,72 KB
Isaiah 36  Play   502.25 KB   402,18 KB
Isaiah 37  Play   801.79 KB   641,77 KB
Isaiah 38  Play   402.90 KB   322,66 KB
Isaiah 39  Play   190.69 KB   152,87 KB
Isaiah 40  Play   568.15 KB   454,84 KB
Isaiah 41  Play   556.34 KB   445,44 KB
Isaiah 42  Play   465.65 KB   372,82 KB
Isaiah 43  Play   497.51 KB   398,31 KB
Isaiah 44  Play   637.09 KB   510,01 KB
Isaiah 45  Play   553.19 KB   442,93 KB
Isaiah 46  Play   221.65 KB   177,63 KB
Isaiah 47  Play   307.68 KB   246,49 KB
Isaiah 48  Play   427.01 KB   341,99 KB
Isaiah 49  Play   574.37 KB   459,86 KB
Isaiah 50  Play   255.57 KB   204,80 KB
Isaiah 51  Play   545.01 KB   436,35 KB
Isaiah 52  Play   319.48 KB   255,89 KB
Isaiah 53  Play   282.58 KB   226,43 KB
Isaiah 54  Play   358.08 KB   286,82 KB
Isaiah 55  Play   289.68 KB   232,07 KB
Isaiah 56  Play   274.29 KB   219,74 KB
Isaiah 57  Play   424.04 KB   339,59 KB
Isaiah 58  Play   371.58 KB   297,59 KB
Isaiah 59  Play   440.45 KB   352,65 KB
Isaiah 60  Play   499.83 KB   400,19 KB
Isaiah 61  Play   287.07 KB   229,98 KB
Isaiah 62  Play   260.53 KB   208,77 KB
Isaiah 63  Play   390.41 KB   312,63 KB
Isaiah 64  Play   239.75 KB   192,15 KB
Isaiah 65  Play   538.10 KB   430,81 KB
Isaiah 66  Play   578.03 KB   462,78 KB
High Quality Low Quality
High Quality Low Quality
Jeremiah 1  Play   360.86 KB   289,02 KB
Jeremiah 2  Play   744.11 KB   595,59 KB
Jeremiah 3  Play   593.60 KB   475,22 KB
Jeremiah 4  Play   639.44 KB   511,89 KB
Jeremiah 5  Play   654.18 KB   523,70 KB
Jeremiah 6  Play   629.16 KB   503,64 KB
Jeremiah 7  Play   694.33 KB   555,88 KB
Jeremiah 8  Play   508.04 KB   406,78 KB
Jeremiah 9  Play   566.70 KB   453,69 KB
Jeremiah 10  Play   495.26 KB   396,54 KB
Jeremiah 11  Play   532.59 KB   426,42 KB
Jeremiah 12  Play   405.14 KB   324,44 KB
Jeremiah 13  Play   539.54 KB   431,96 KB
Jeremiah 14  Play   505.40 KB   404,69 KB
Jeremiah 15  Play   487.70 KB   390,48 KB
Jeremiah 16  Play   472.31 KB   378,15 KB
Jeremiah 17  Play   569.31 KB   455,78 KB
Jeremiah 18  Play   452.94 KB   362,68 KB
Jeremiah 19  Play   378.60 KB   303,23 KB
Jeremiah 20  Play   427.30 KB   342,20 KB
Jeremiah 21  Play   342.69 KB   274,49 KB
Jeremiah 22  Play   614.42 KB   491,83 KB
Jeremiah 23  Play   842.38 KB   674,27 KB
Jeremiah 24  Play   243.15 KB   194,87 KB
Jeremiah 25  Play   800.63 KB   640,83 KB
Jeremiah 26  Play   555.11 KB   444,39 KB
Jeremiah 27  Play   519.20 KB   415,66 KB
Jeremiah 28  Play   391.31 KB   313,36 KB
Jeremiah 29  Play   711.24 KB   569,36 KB
Jeremiah 30  Play   515.50 KB   412,73 KB
Jeremiah 31  Play   882.79 KB   706,56 KB
Jeremiah 32  Play   965.05 KB   772,39 KB
Jeremiah 33  Play   570.14 KB   456,41 KB
Jeremiah 34  Play   565.61 KB   452,86 KB
Jeremiah 35  Play   462.21 KB   370,10 KB
Jeremiah 36  Play   752.48 KB   602,28 KB
Jeremiah 37  Play   432.52 KB   346,38 KB
Jeremiah 38  Play   661.31 KB   529,34 KB
Jeremiah 39  Play   399.50 KB   319,95 KB
Jeremiah 40  Play   488.85 KB   391,42 KB
Jeremiah 41  Play   451.85 KB   361,85 KB
Jeremiah 42  Play   511.99 KB   409,91 KB
Jeremiah 43  Play   313.54 KB   251,19 KB
Jeremiah 44  Play   816.92 KB   653,90 KB
Jeremiah 45  Play   116.43 KB   93,52 KB
Jeremiah 46  Play   594.43 KB   475,84 KB
Jeremiah 47  Play   171.43 KB   137,51 KB
Jeremiah 48  Play   828.15 KB   662,88 KB
Jeremiah 49  Play   816.74 KB   653,69 KB
Jeremiah 50  Play   1.01 MB   810,21 KB
Jeremiah 51  Play   1.30 MB   1,04 MB
Jeremiah 52  Play   714.86 KB   572,18 KB
High Quality Low Quality
Lamentations   2.39 MB    1.92 MB
High Quality Low Quality
Lamentations 1  Play   556.89 KB   445,86 KB
Lamentations 2  Play   613.04 KB   490,79 KB
Lamentations 3  Play   638.43 KB   511,06 KB
Lamentations 4  Play   436.75 KB   349,73 KB
Lamentations 5  Play   244.31 KB   195,81 KB
High Quality Low Quality
High Quality Low Quality
Ezekiel 1  Play   587.59 KB   470,41 KB
Ezekiel 2  Play   202.13 KB   162,06 KB
Ezekiel 3  Play   574.81 KB   460,17 KB
Ezekiel 4  Play   366.19 KB   293,30 KB
Ezekiel 5  Play   429.00 KB   343,56 KB
Ezekiel 6  Play   325.96 KB   261,12 KB
Ezekiel 7  Play   540.88 KB   433,00 KB
Ezekiel 8  Play   439.90 KB   352,23 KB
Ezekiel 9  Play   278.53 KB   223,19 KB
Ezekiel 10  Play   448.27 KB   358,92 KB
Ezekiel 11  Play   494.90 KB   396,22 KB
Ezekiel 12  Play   545.55 KB   436,77 KB
Ezekiel 13  Play   512.79 KB   410,54 KB
Ezekiel 14  Play   515.39 KB   412,63 KB
Ezekiel 15  Play   140.65 KB   112,85 KB
Ezekiel 16  Play   1.35 MB   1,08 MB
Ezekiel 17  Play   517.82 KB   414,61 KB
Ezekiel 18  Play   697.66 KB   558,50 KB
Ezekiel 19  Play   255.68 KB   204,90 KB
Ezekiel 20  Play   1.19 MB   955,45 KB
Ezekiel 21  Play   716.45 KB   573,54 KB
Ezekiel 22  Play   645.74 KB   516,91 KB
Ezekiel 23  Play   1.04 MB   834,98 KB
Ezekiel 24  Play   568.40 KB   455,05 KB
Ezekiel 25  Play   399.68 KB   320,05 KB
Ezekiel 26  Play   452.94 KB   362,68 KB
Ezekiel 27  Play   640.34 KB   512,63 KB
Ezekiel 28  Play   548.16 KB   438,86 KB
Ezekiel 29  Play   459.06 KB   367,59 KB
Ezekiel 30  Play   496.06 KB   397,16 KB
Ezekiel 31  Play   453.95 KB   363,52 KB
Ezekiel 32  Play   709.35 KB   567,80 KB
Ezekiel 33  Play   727.10 KB   582,01 KB
Ezekiel 34  Play   656.96 KB   525,90 KB
Ezekiel 35  Play   281.42 KB   225,49 KB
Ezekiel 36  Play   829.52 KB   663,93 KB
Ezekiel 37  Play   631.87 KB   505,83 KB
Ezekiel 38  Play   527.74 KB   422,55 KB
Ezekiel 39  Play   630.79 KB   505,00 KB
Ezekiel 40  Play   1.01 MB   810,00 KB
Ezekiel 41  Play   539.87 KB   432,27 KB
Ezekiel 42  Play   397.61 KB   318,38 KB
Ezekiel 43  Play   620.54 KB   496,74 KB
Ezekiel 44  Play   721.77 KB   577,72 KB
Ezekiel 45  Play   602.54 KB   482,32 KB
Ezekiel 46  Play   581.18 KB   465,29 KB
Ezekiel 47  Play   561.30 KB   449,41 KB
Ezekiel 48  Play   700.09 KB   560,38 KB
High Quality Low Quality
High Quality Low Quality
Joel 1  Play   383.20 KB   306,88 KB
Joel 2  Play   648.35 KB   519,00 KB
Joel 3  Play   410.90 KB   329,04 KB
High Quality Low Quality
High Quality Low Quality
Obadiah 1  Play   461.05 KB   369,16 KB
High Quality Low Quality
High Quality Low Quality
Jonah 1  Play   331.97 KB   265,92 KB
Jonah 2  Play   153.98 KB   123,51 KB
Jonah 3  Play   176.28 KB   141,37 KB
Jonah 4  Play   226.14 KB   181,29 KB
High Quality Low Quality
High Quality Low Quality
Nahum 1  Play   285.37 KB   228,62 KB
Nahum 2  Play   267.45 KB   214,31 KB
Nahum 3  Play   390.84 KB   313,05 KB
High Quality Low Quality
High Quality Low Quality
Habakkuk 1  Play   345.40 KB   276,69 KB
Habakkuk 2  Play   405.80 KB   324,96 KB
Habakkuk 3  Play   364.74 KB   292,15 KB
High Quality Low Quality
High Quality Low Quality
Zephaniah 1  Play   386.90 KB   309,81 KB
Zephaniah 2  Play   341.17 KB   273,24 KB
Zephaniah 3  Play   435.12 KB   348,47 KB
High Quality Low Quality
High Quality Low Quality
Haggai 1  Play   322.52 KB   258,40 KB
Haggai 2  Play   477.23 KB   382,12 KB
High Quality Low Quality